Din möjlighet att påverka den lokala cancervården

Genom din gåva stödjer Du forskning och utbildning inom tumörsjukdomars område lokalt i vår region!

Hjälp oss att hjälpa

Vart går pengarna som skänks?

 

Forskning

Fonden stöder Ulf-Henriks forskning om blodtumörsjukdomen myelom.

Utbildning

Bidrar till kompetenshöjande utbildningar för personal inom cancervård.

Stöd till patienter

Ger stöd till patienter genom kursen "Lära sig leva med cancer".